MESTIERI e ABBANNIÀTE
Ambulante del caffè : "Caaa...fè!..ch'è càuru 'u cafè!..dumàni vègnu arrè!" - " Caa..fì!..alì 'u cafì!"
Ambulante della càlia: " Atturràta e càura l'hàiu! Accattativìlla, caccavètta e simenza! Tri unzi, 'na lira!"
"Càuri (calde) l'hàiu..panelli-càuri" tipica abbanniàta dei venditori ambulanti di panèlle trasportate in caratteristici contenitori di banda stagnata
 Abbanniàte comparative: Venditore ambulante di aceto:"Acìtu forti, hàiu!" - Paracquàru "Par(i)acqua, signuri!
Abbanniata per le ngònguli cotte = "Un-sucùni-ònnu"
Abbanniàta ru stagnatàru = "Cù avi 'a-stagnàri....c'è-e 'u-quararàru..."
 
in costruzione
autru